Sua quan ao gia re hoac mua gian phoi thong minh cao cap

Kid's moon

Thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

 1 / Thanh toán qua Ngân hàng TECHCOMBANK

CTY CP ĐẦU TƯ TÂN Ý 
Đ/c: Số 248 - Văn Chương - Khâm Thiên - Hà Nội
Số hiệu TK: 108.23166254.031 

2 / Hoặc thanh toán qua Ngân hàng TECHCOMBANK

Chủ TK: Nguyễn Thị Lưu 
Số hiệu TK: 103. 2277.5236. 014

3 / Thanh toán qua Ngân hàng VIETCOMBANK 

Trưởng phòng kinh doanh: Nguyễn Thị Lưu 

Chủ TK : Nguyễn Thị Lưu 
Số hiệu TK : 045. 1371847010